LEICA MINILUX

หลังจากเริ่มผันตัวเองจากการเล่นกล้อง lomo หันมาเล่นกล้องฟิมล์ compact เมื่อ 4-5 ปีก่อน ก็เริ่มค่อยๆ ทะยอยซื้อเก็บมาหลากหลายตัว ไม่ว่าจะเป็น Yashica T4, T5 , Contax G2, Konica Hexar จนในที่สุดก็พึ่งถอยกล้องเก่าเก็บอย่าง Leica Minilux มาจากประเทศเยอรมัน ในสภาพที่ mint สุดๆ และมาครบๆ ไม่ว่าจะเป็นฝาหลัง ที่ระบุตัวเลขลงบนภาพ หรือ case หนังตรงรุ่น และ flash ตรงรุ่นเช่นกัน งานประกอบของ leica ถือว่าเป็นงานที่ดีและละเอียดเรียบร้อยมากๆ ไม่ต่างกับแบรนด์อย่าง contax เลย และด้วยกล้องตัวนี้ได้มาในสภาพใหม่ เลยกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะนำออกไปถ่ายเลยดีไหมกลัวจะทำให้กล้องเป็นรอย เพราะปกติไม่ค่อยดูแลกล้องเท่าไร เพราะไม่ค่อยจะใส่ไว้ในกระเป๋ากล้อง หวังว่าจะได้นำภาพมาใช้ชมเร็วๆนี้