บันทึกการเดินทาง Road Trip ของปี 2020 วันที่ 1 (ทุ่งแสลงหลวง จ. เพชรบูรณ์)