บทสัมภาษณ์ที่อธิบายความเป็นตัวเองได้มากที่สุด ตั้งแต่เด็กจนถึงปี 2019