พาเที่ยวงานกล้อง I.C.S Camera Fair | Film Camera Fair ที่โตเกียว

พาเยี่ยมชม งาน I.C.S Camera Fair (Film Camera Fair) ที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
I.C.S หรือ Imported Camera Society เป็นเหมือนกับสมาคมนำเข้าและส่งออกกล้องถ่ายรูปของประเทศญี่ปุ่น ที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1972 ณ ปัจจุบันยังคงเป็นผู้สนับสนุนในการจัดงาน I.C.S Camera Fair ที่ญี่ปุ่นเป็นประจำต่อเนื่องมายาวนาน โดยงานนี้ถูกจัดขึ้นปีละ 3 ครั้ง ในทุกๆเดือน ก.พ. ที่ Ginza และอีกสองครั้งในเดือน พ.ค. และ ก.ย. ที่ Shibuya ภายในงานจะเต็มไปด้วยร้านค้าจากทั่วประเทศญี่ปุ่นเพื่อมาเปิดบูท นำกล้องฟิล์มและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกล้องฟิล์มมาขาย รวมไปถึงของหายากและของสะสมด้วย ซึ่งกล้องที่นำมาขายเรียกได้ว่าครบทุก format ตั้งแต่ Large Format , Medium Format , SLR, TLR ฟิล์ม คู่มือ หนังสือภาพ ไปยันเครื่องอัดขยายภาพ คนที่มาร่วมงานส่วนใหญ่จะเป็นชาวญี่ปุ่นที่มีอายุค่อนข้างเยอะมากกว่าวัยรุ่น กล้องของที่นำมาขายในงานส่วนใหญ่จะมีราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นของหายาก และมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ บางร้านก็จะมีกระบะที่นำกล้องมาเลหลัง หรือลดราคาอยู่บ้าง แบบนี้เรียกว่าตาดีได้ ตาร้ายเสีย ส่วนตัวผมเอง ได้ฟิล์มกับสายลั่น shutter กลับมาจากงานเท่านั้น
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่